Ünnepélyes megnyitóval kezdődött az Érthetően a Teljesebb Életemért képzés első napja

2014.10.21 00:00
 
,,A képzés által szabadabbá válik az ember, mert nem a sorstorlódások viharaiban, drámáiban 
 
megjelenő érzelmek (harag, vágy, düh, keserűség, önbizalom hiány) irányítják, hanem saját 
 
választása. Sorsa irányítása a kezébe kerül!” Hamvas Béla
 
 
Ünnepélyes hangulatú megnyitóval kezdődött 2014. 10. 19-én, az ÉRTHETŐEN A TELJESEBB ÉLETEMÉRT, azaz „Nem az 
 
vagyok, ami megtörtént velem" Az vagyok, amivé válni akarok.” című továbbképzés első napja. 
 
Az előadásoknak a Budapesten lévő Lurdy Ház Rendezvényközpont adott otthont  Az önismereti előadássorozatot, 
az alapítvány felkérésének örömmel eleget téve megnyitották: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár, Dr. Balogh Zoltán a MESZK elnöke, Dr. Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja, egyúttal a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház 
főigazgatója. Dr. Zombor Gábor, beszédében elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja az Alapítvány egyedülálló kezdeményezését és miután az egészségügyben töltött hosszú évek során, egészen közelről figyelte a nővérek, ápolók munkáját, teljesen átérzi a képzés jelentőségét és fontosságát. Az államtitkár úr külön megköszönte a jelenlévő szakdolgozók részvételét,
kiemelve, hogy vasárnap, ilyen korai órában, igen szép számban összegyűltek. 
Dr. Zombor Gábor hozzátette, hogy a továbbiakban is szeretne kapcsolatban maradni a szervezőkkel és támogatókkal, többek között az Érthetően az Egészségért Alapítvánnyal, a Medical Media Manager Kft - vel, a Magyar Egészségügyi Szakkamara vezetőségével,
valamint a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagjaival, hogy a jövőben is támogathassa az ilyen építő jellegű programokat. Mint elmondta, Magyarországon szükség van az ilyen magas színvonalú oktatásra, kiemelten az egészségügy területén. 
Dr. Balogh Zoltán a MESZK elnöke, megnyitójában megköszönte az Alapítvány vezetőségének, valamint Lippai Mariannak, a Medical Media Manager Kft ügyvezetőjének az eddigi áldozatos munkájukat, hiszen ezt a képzést hosszú hónapok komoly szakmai és emberi teljesítménye előzte meg és emelte oda, ahol most tart. Kiemelt fontossággal kitért az egészségügyi szakdolgozóknak tartott múltbéli és jelenlegi komoly képzés-sorozatra. Külön örömmel köszöntötte a jelenlévő Egészségügyi Szakkamara tagtársait, akik szép számmal részt vesznek az Érthetően képzésen, és hozzátette, hogy csak később fogják megérteni majd a képzés komoly szakmai jelentőségét, amikor a problémák 
kezelése során alkalmazni tudják az itt hallottakat, tanultakat. 
Dr. Balogh Zoltán igen nagy elismeréssel nyugtázta azt a lépést az itt jelenlévők részéről, miszerint többnyire családanyák lévén, - főzés és takarítás helyett - nem sajnálták az igen drága és jelentősen kevés szabadidejüket erre a képzésre áldozni. Dr. Rácz Jenő a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja, egyúttal a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház – főigazgatója zárta az ünnepélyes megnyitóbeszédet. Arra a kérdésre, hogy mit is jelent a kórházaknak ez a képzés, egy hosszú - Újszövetség elnevezésű –tartalmas idézettel válaszolt. 
Dr. Rácz Jenő: ,,Ószövetség helyett Újszövetség kell, új társadalmi egyezséggel arról, hogy ki mit vár el az egészségügytől, és ezért ki és milyen áldozatot hajlandó hozni. Új társadalmi egyezség kell arról, hogy ki mennyiben felelős saját és mások egészségéért, ki és milyen feladatot vállal ebben. „
Újszövetség / Az idézet lényege:,,Valamikor régen a paradicsomi időkben az emberek megbeszélték az állammal, hogy ingyen gyógyítsák meg őket, ezért ők a jövedelmük egy részét odaadják az államnak. Az állam és az orvosok vállalták a felkérést még úgy is, hogy tudták olykor hibázhatnak és mindez nagy felelősséggel jár. Így is történt egy ideig, aztán az emberek ettek a paradicsomai tiltott gyümölcsből, ám a tettük következményeit már nem akarták felvállalni. Már nem akartak fizetni az államnak, ám elvárták továbbra is a gyógyítást és a gyógyulás ilyen irányú lehetőségét. Sorra történtek az események és aztán...leszakadt az ég.”
 
A főigazgató úr beszédéből idézve: ,,Nekünk is vannak testi-lelki bajaink, miközben gyógyítani szeretnénk, kössetek hát újszövetséget magatokkal, hiszen mi is várhatunk arra, hogy megnyíljon felettünk az ég, vagy teszünk róla, hogy valami elkezdődjön, működjön. „
Az Újszövetség idézet felolvasása után a következő szívhez szóló szavakkal búcsúzott Dr. Rácz Jenő:
,,Önök azért ülnek itt, hogy tegyenek a változásért, tegyenek valamit és azért ülnek itt, hogy olyan állapotba kerüljenek, ahol már tenni is tudnak érte. A képzés célja, hogy majd tudjanak segíteni önmagukon, és ez által másoknak is még inkább tudjanak segíteni.”
 
Az ünnepélyes köszöntők után, Kovács Péter az Érthetően az Egészségért Alapítvány vezetője, „lelke és mozgatórugója”üdvözölte a jelenlévő egészségügyi szakdolgozókat, kórházigazgatókat, VIP vendégeket, valamint a sajtó és média munkatársait. Kovács Péter, ezek után röviden felvezette a képzést, kiemelve az egészségügyben dolgozók lelkiismeretes, komoly felelősségteljes munkáját, értékét és szerepét a társadalomban, ismertetve a képzés ez-irányú lényegi szempontjait. 
 
Az Alapítvány vezetőjének őszintén megható, szívhez szóló köszöntője után, Novák Csaba vállalati vezető coach érdekfeszítő előadása következett, melyet közel 200 – ebből 120, a képzésre jelentkező egészségügyi szakdolgozó - kíváncsi szempár és megannyi „nyitott 
szív” kísért végig figyelemmel. Csaba a szokásrendszerekről, a „bűvös 900-ról”, valamint a „racionális és az érzelmi döntések „súlyáról beszélt, természetesen számos más izgalmas téma mellett. Novák Csaba, aki párkapcsolati coachként is igen elismert a szakmájában, rövid, ám annál élvezetesebb és tanulságosabb gyakorlatokkal tett interaktívabbá a képzés ezen részét, melyet igen nagy örömmel és lelkesedéssel fogadott a hallgatóság. Aki már hallotta Novák Csabát beszélni, megtapasztalhatta a nemes egyszerűséggel összeállított, személyes tapasztalatokon alapuló beszámolóinak emberközpontúságát, lélekérintő őszinte én-feltárását és igaz öniróniával fűszerezett, humoros, ám mégis komoly tanításait. Most sem volt ez másképp, nem igen akarata senki, hogy az előadás véget érjen. Ám, miután mindenkinek fontos szerep jutott ezen a napon, és az idő sajnos határos, így Novák Csaba után Dr. Darnói Tibor idegsebész 
leblincselő előadását hallgathatták meg a jelenlévők.  
Darnói Tiborról dióhéjban: Idegsebészeti munkájával részben átfedésben több éves gyógyszer-marketing tapasztalatokkal rendelkezik. Kiemelt érdeklődési területei közé tartozik a komplementer medicina és a spirituális gyógyítás. Legfontosabbnak a testi-, lelki-, szellemi harmónia megteremtését tartja, mely az egyensúlyt és az egészséget biztosítja. Vallja, hogy az ember a természet része, így azzal a lehető legszorosabb egységben kell élni. A lelki gyakorlatok és a szellemi tanítások megismerése segíti az embert abban, hogy tudatossággal élje és szervezze mindennapjait, hogy belső hangunkat meghallhassuk és önmagunkra találjunk. Meg kell ismernünk Önmagunkat, ami ugyan nagy bátorságot és őszinteséget követel, ám így személyiségünk megfelelő fejlődése által emelkedhetünk. Dr. Darnói Tibor, mint orvos, és mint ember is szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében kitért a tudatos gondolkodás jelentőségére, valamint a betegségtudatra és az öngyógyítás művészetére is. Előadásában elhangzott a daganatos és hosszantartó betegségek lehetséges okainak feltárása, azok felismerése, megtapasztalása, oldása és az orvos közreműködésével, a beteg akaratára, kitartására épülő gyógyulás jelentősége. A doktor úrtól azt is megtudhatták a hallgatók, hogy az „Ép testben Ép lélek” elhíresült mondat, önmagában csak fél igazság, az EGÉSZ-SÉG-hez ennél azért többre van szükség. Szó esett a holisztikus szemléletről, és a testi bajok, lelki síkon feltárandó okairól, hiszen, ahogy Tibortól hallhatták, minden mindennel összefügg. A gondolat élő erő, így óvatosan kell bánni vele, mert a gondolatnak teremtő ereje van és ez éppúgy igaz a negatív, akár csak a pozitív oldalra. 
Darnói Tibor magas-szintű és igen érdekfeszítő előadását követően, a komoly mennyiségű és feldolgozandó szellemi táplálék mellett, némi ebéd elfogyasztása következett az igen rövid ebédszünetben, majd Kovács Péter és Novák Csaba tartalmas, szeretetteli előadásaikkal lezárták a képzés első napját. A nővérek, orvosok és ápolók mind házi feladattal a zsebükben és remélhetőleg hatalmas szeretettel 
a szívükben hagyták el a képzés-sorozat első óráit. Az előadások után lehetőség adódott interjúk készítésére, közös fotózásokra, beszélgetésekre. 
 
Magyarországon elsőként indulhatott el egy ilyen irányú képzés-sorozat az egészségügyben dolgozók számára, melynek még számos állomása hátravan. Minden hónapban egy hétvégi napon - 8 hónapon át – folytatódik a nem mindennapi önismereti képzés, csodálatos előadókkal, érdekes feladatokkal és egymás, valamint a képzésen jelenlévők önön maguk megismerésével. Külön öröm, és megtiszteltetés, 
hogy az Érthetően az Egészségért Alapítvány különleges képzését, a Magyar Egészségügyi Szakkamara és a Medical Media Manager Kft is támogatja, a Magyar Kórházszövetséggel egyetemben felkarolta. Dr. Zombor Gábor Egészségért Felelős Államtitkár úr elismerő és támogató szavai még inkább felemelték az ünnepélyes megnyitó amúgy is emelkedett hangulatát.
 
     Szemezgetés, egy képzésre jelentkező szakdolgozó - Beé Mónika - válaszaiból:
 
,, -   Mi motiválja a továbbképzésen történő részvételre, miért jelentkezik?
   -   FOLYAMATOSAN KERESEM A KORLÁTOK KÖZÖTT REJTŐZŐ LEHETŐSÉGEKET
   -   Eljátszva a gondolattal, milyen önkéntes fogadalmat vagy vállalást tenne, ha részt vehetne a továbbképzésen? (pl. mit változtatna meg,           miben változna, hogyan állna hozzá... stb.)? 
   -  SOHA TÖBBET NEM SEGÍTENÉK MÁSOKNAK HARAGUDNI.”
      
 
Az Érthetően Az Egészségért Alapítvány munkatársaiként hiszünk a szavak erejében, 
avagy: szóval gyógyítunk.